Regulamin

Regulamin sklepu

Wstęp

 1. KAN Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres: 92-760 Łódź, ul. Wiączyńska 8a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 119998, umożliwia kupowanie towarów marki TATUUM (produkty) poprzez sieć elektroniczną (internet – pod adresem http://eshop.tatuum.com ).

 2. Administratorem danych osobowych jest KAN Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres 92-760 Łódź, ul. Wiączyńska 8a.

 3. Regulamin określa zasady kupowania lub rezerwacji produktów w sklepie.

Kupowanie

 1. Sklep umożliwia poprzez sieć elektroniczną kupowanie z oferty sklepu towarów (produktów).

 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między korzystającym ze sklepu (Klient) a KAN Sp. z o.o.

 3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień umów zawieranych za pomocą środków porozumiewania się na odległość następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi faktury VAT lub specyfikacji nabywanych produktów wraz z dostawą produktów. Do umów zawieranych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość stosuje się Ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz.U.32014 poz 827 ).

 4. Klient wykonuje w sklepie 3 kroki: krok 1 – wybranie produktów, krok 2 – złożenie zamówienia, krok 3 – kupno i zapłata za wybrane produkty.

 5. Klient może zamówić produkty w ramach sprzedaży na odległość. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail zatytułowany „[TATUUM ESHOP] Nowe zamówienie”, będący potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu, oraz e-mail zatytułowany „[TATUUM ESHOP] Potwierdzenie kompletacji zamówienia”, zawierający ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia w ramach sprzedaży na odległość, „[TATUUM ESHOP] Potwierdzenie wysyłki ”, mail informujący o wysłaniu zamówienia

 6. Informacja o cenie w sklepie podawana na stronie http://eshop.tatuum.com ma charakter wiążący – w rozumieniu Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz.U.2014 poz 827 ) – od momentu otrzymania przez klienta e-maila zatytułowanego „[TATUUM ESHOP] Potwierdzenie kompletacji zamówienia” w toku przyjmowania zamówienia zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. Wyżej wymieniona cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w drugim e-mailu.

 7. Informacje o produktach w sklepie, m.in. opisy, parametry techniczne i użytkowe czy ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami regulaminu.

 8. Ceny produktów w sklepie podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym VAT.

 9. Kan. Sp. Z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzaniu i odwoływaniu akcji promocyjnych i wyprzedaży, zmiany takie nie mają wpływu na zamówienie złożone przed datą wejścia ich w życie, ceny i warunki akcji będą w takim przypadku realizowane na zasadach dotychczasowych.

 10. Promocje w sklepie internetowym nie podlegają łączeniu.

 11. Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania zamówienia (krok 2) zamawiane lub rezerwowane produkty są dostępne w magazynach Spółki lub jej dostawców.

 12. Klient płaci za zamówione produkty przy sprzedaży na odległość: przelewem bankowym, przy pomocy płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Przelewy24 przed dostawą( przelew bankowy,przelew tradycyjny, płatność kartami Visa i Maestro ), kurierowi przy odbiorze przesyłki . W przypadku korzystania przez Klienta z bonusów w programach lojalnościowych współpracujących ze sklepem Klient zostanie odrębnie powiadomiony w trakcie składania zamówienia o możliwości wykorzystywania bonusów do uiszczenia zapłaty za zamówione w sklepie produkty.

 13. Honorowane są jedynie 10% Karty Stałego Klienta Tatuum, ważne i aktywowane, rabat nie zostanie udzielony w przypadku gdy dane z karty rabatowej i dane dotyczące płatnika nie są zgodne.

 14. W przypadku dokonania jednorazowego zakupu za kwotę przekraczającą 500 zł, Klient otrzyma 10 % Kartę Stałego Klienta Tatuum. Warunkiem otrzymania karty jest wypełnienie w sposób kompletny, czytelny i zgodny z prawdą ankiety/formularza rejestracyjnego. Po otrzymaniu wypełnionej ankiety kartka zostanie przesłana na wskazany adres w ciągu 14dni, karta umożliwia dokonywanie zakupów ze zniżką we wszystkich sklepach sieci Tatuum. Warunkiem uzyskania zniżek jest aktywacja karty w jednym ze sklepów sieci Tatuum.

Dostawa/Odbiór

 1. Termin realizacji zamówienia oznacza czas przygotowania produktu do wysyłki oraz czas jej dostawy do zamawiającego.

 2. Termin realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych w niektórych przypadkach może zostać wydłużony do 10 dni.

 3. Termin realizacji zamówienia w sklepie, umieszczony na podsumowaniu zamówienia, jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania produktów do wysyłania Klientowi. Ostateczny (wiążący) czas odbioru jest potwierdzany podczas kontaktu sklepu z Klientem (krok 2).

 4. Jeżeli Kan sp. z o.o. nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego produktu, zawiadomi o tym klienta niezwłocznie najpóźniej jednak w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez klienta, a jeżeli otrzymał zapłatę zwróci całą otrzymaną sumę.

 5. Produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany adres wyłącznie na terenie Polski transportem własnym – Spółki, lub pocztą kurierską. Koszt opłaty za dostawę produktów ponosi kupujący i są one podawane w procesie zamawiania, wysyłki są realizowane wyłącznie w dni robocze. Wysyłki poza terytorium Polski, w ramach Unii Europejskiej realizowane są pocztą kurierską lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, koszt opłaty za dostawę ponosi Kupujący i są one podawane w procesie zamawiania. Wysyłki na kwotę wyższą niż 180 zł realizowane są na koszt Sprzedającego jedynie na terytorium Polski, w przypadku wysyłek zagranicznych koszty wysyłki zawsze ponosi Kupujący.

 6. Do każdego towaru dołączana jest faktura Vat, która stanowi jednocześnie dowód zakupu. Jest to dokument niezbędny w przypadku ewentualnej reklamacji.

Gwarancje, reklamacje i zwroty

 1. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe.

 2. Klient przy dostawie produktów zobowiązany jest sprawdzić ich stan, a ewentualne uszkodzenia mechaniczne produktów i/lub przesyłki powstałe podczas transportu, powinny być zgłoszone pisemnie w obecności osoby dostarczającej produkt.

 3. W przypadku posiadania przez produkty wad fizycznych polegających na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeżeli rzecz sprzedana:
  - nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  - nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  - nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  - została kupującemu wydana w stanie niezupełnym

 4. reklamacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, można składać przesyłając reklamowany produkt, wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym (zgłoszenie reklamacyjne) na adres: Dział Reklamacji Kan Sp. z o.o., ul. PKP 6, 92-402 Łódź

 5. Kan Sp. z o.o. rozpatrzy reklamacje zgodnie Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176, z 2004 r. Nr 96, poz. 959) (dla sprzedaży z przed 25 grudnia 2014 r. ) lub zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) (dla sprzedaży po 25 grudnia 2014 r.), w terminie 14 dni od dnia jej wpłynięcia.

 6. Klient, zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej przy pomocy środków porozumiewania się na odległość (poza sklepami fizycznymi TATUUM) bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty wydania produktu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. (dokument zwrotu). Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Pieniądze będą zwrócone przelewem na rachunek bankowy klienta. Zwroty prosimy przesyłać na adres: KAN Sp z o.o., ul. PKP 6, 92-402 Łódź.

 7. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.

Pozostałe

 1. Zdjęcia produktów umieszczane w sklepie są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

 2. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w sklepie są przetwarzane przez Spółkę wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych ( przetwarzanie danych będzie obejmowało przesyłanie informacji drogą mailową, pocztową lub za pośrednictwem sms ). Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania czy ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.

 3. Klient składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu – w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia, oraz zgadza się na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zgodnie z niniejszym regulaminem.

 4. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się polskie prawo. Umowa zawierana jest w języku polskim.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowaniu sklepu.

Pliki COOKIES

 1. Sklep używa tzw. "cookies" („ciasteczka") w celu umożliwienia Państwu wykorzystywania poszczególnych funkcji sklepu. Cookies to pliki z informacjami konfiguracyjnymi, zapisujące dane potrzebne m. in. do zalogowania się na swoje konto, realizacje zamówienia, na urządzeniu użytkownika serwisu. Pliki "cookies" są w większości automatycznie akceptowane przez większość przeglądarek internetowych. W każdej chwili mogą jednak Państwo je wyłączyć aktywując odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce lub tak zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby byli Państwo informowani o wszystkich sytuacjach związanych z przesyłaniem plików "cookies". W przypadku wyłączenia plików „cookies" lub modyfikacji ustawień przeglądarki dot. plików „cookies" pewne części sklepu internetowego mogą nie działać poprawnie.